Ostutingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad ostutingimused ja neis viidatud dokumendid on ette nähtud teabe pakkumiseks UAB Namai objektai („Müüja“) kohta ning selleks, et informeerida selles e-poes müüdavat kaupa („Kaup“) ostvaid isikuid („Ostja“) ostmise tingimuste („Tingimused“) kohta.

1.2 Käesolevaid Tingimusi kohaldatakse Müüja ja Ostja vaheliste Kauba müüki käsitlevate mistahes lepingute sõlmimise suhtes („Leping“). Enne mistahes Kauba tellimist e-poest lugege palun käesolevaid tingimusi hoolikalt ja veenduge, et mõistate neid õigesti. Palun pange tähele, et Ostja peab enne tellimuse vormistamist käesolevate Tingimuste ja Privaatsuspoliitikaga nõustuma ning sellest keeldumisel pole tellimuse lõpetamine ega Kauba tellimine võimalik.

1.3 Ostjal soovitatakse käesolevad Tingimused edaspidiseks kasutamiseks välja printida.

1.4 Samuti teavitame, et käesolevad Tingimused võivad muutuda Tingimuste 6. punktis sätestatud korras. Soovitame Kauba tellimisel iga kord käesolevad Tingimused üle vaadata, et Ostja oleks veendunud, et ta mõistab täielikult, millised tingimused tellimisele igal konkreetsel juhul kehtivad. Käesolevaid Tingimusi uuendati viimati 23.05.2017.

2. Teave Müüja kohta

2.1 Käesolevad Tingimused kehtivad Kauba ostmisel http://seinakunst.ee/ e-poest. Müüja on Leedu Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev Leedu ettevõte UAB „Namai ir objektai“, juriidilise isiku registrikood 304179151, registrijärgne aadress P.Lukšio g.32, Vilnius. Andmeid Müüja kohta kogutakse ja säilitatakse juriidiliste isikute registris, mida haldab Leedu riigiettevõte Registrų centras. Müüja KM-kohustuslase number on LT100009973015.

2.2 Lisateavet Müüja kohta leiate jaotisest „Meist“.

2.3 Müüja kontaktandmed leiate jaotisest „Kontaktid“.

3. Kaubad

3.1 E-poes kuvatavad Kaupade pildid on illustratiivsed. Kuigi Müüja on teinud kõik endast oleneva, et Kaupade värvitoonid oleksid kuvatud võimalikult täpselt, ei saa ta garanteerida, et Ostja seadme ekraan annab Kauba värvi täpselt edasi. Ostja mõistab, et Kaup võib pildil olevast vähesel määral erineda.

3.2 Kauba pakend võib erineda e-poes kuvatud pildil olevast pakendist.

3.3 Kõik e-poes kuvatavad kaubad on saadaval, kui ei ole selgelt märgitud teisiti. Juhul, kui tellitud Kaupa ei ole enam saadaval, teavitatakse sellest Ostjat viivitamata e-posti teel või muul viisil ning selle Kauba tellimuse täitmine peatatakse.

4. Isikuandmete töötlemine

Müüja töötleb Ostja Isikuandmeid vastavalt Privaatsuspoliitikale. Kuna Privaatsuspoliitikas on kirjas Tingimuste olulised sätted, on soovitatav, et Ostja loeks need hoolikalt läbi ja veenduks, et ta saab kõigist Privaatsuspoliitika sätetest aru ning on nendega nõus.

5. Ostu-müügi lepingu sõlmimine

5.1 Selles e-poes saavad Kaupu osta järgmised Ostjad:

(a) vähemalt 18 (kaheksateist) aasta vanused füüsilised isikud;

(b) füüsilised isikud vanuses 14 (neliteist) kuni 18 (kaheksateist) eluaastat vanemate või eestkostjate nõusolekul, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad isiklikke rahalisi vahendeid;

(c) juriidilised isikud.

5.2 Käesolevate Tingimustega nõustumisega kinnitab isik, et tal on õigus sellest e-poest Kaupa osta.

5.3 Müüja poolt sätestatud Kauba tellimise kord annab Ostjale võimaluse tellimust enne selle lõplikku vormistamist kontrollida ja parandada. Ostjal on soovitatav esitatav tellimus igas tellimise etapis hoolikalt läbi lugeda ja üle kontrollida.

5.4 Ostja ja Müüja vaheline leping loetakse sõlmituks hetkest, mil Ostja, kes on soovitud kauba e-poes ostukorvi pannud, märkinud ära Ostja ees- ja perekonnanime (ladina tähtedega), tarneaadressi ja täpse sihtnumbri, valinud makseviisi ja tutvunud käesolevate Tingimustega, tellimuse kinnitab.

5.5 Kui Ostja on tellimuse esitanud, saadetakse talle e-kiri, mis kinnitab tellimuse kättesaamist.

5.6 Pärast tellimuse kinnitamist ja ette valmistamist saadab Müüja Ostjale e-kirja, mis kinnitab, et Kaup on Ostjale välja saadetud.

5.7 Kõik Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingud (tellimused) registreeritakse ja neid säilitatakse e-poe andmebaasis.

5.8 Lepingu sõlmimisega nõustub Ostja, et tellimisel sisestatud e-posti aadressile saadetakse elektrooniline tellimuse ostuarve tellimuse andmetega. Arve saadetakse e-posti teel tööpäevadel, 3 (kolme) tööpäeva jooksul alates hetkest, kui Müüja annab Kauba kullerile üle. Ostuarve edastatakse ka Kauba kullerile saadetise üleandmise päeval.

5.9 Juhul, kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa müüa, näiteks seetõttu, et Kaupa pole laos, antud Kaup pole enam saadaval või e-poes näidatud hinnaga seotud vea tõttu, nagu on sätestatud käesolevate Tingimuste punktis 9.5, teavitab Müüja Ostjat sellest e-posti teel või muul viisil, ning tellimust ei täideta. Juhul, kui Ostja on Kauba eest juba tasunud, tagastab Müüja tasutud summa 14 kalendripäeva jooksul.

6. Õigus Tingimusi muuta

6.1 Müüja jätab endale õiguse käesolevaid Tingimusi muuta, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, järgmistel põhjustel:

(a) maksetingimuste muutumine;

(b) muudatused kehtivates õigusaktides.

6.2 Iga kord, kui Kaupa tellitakse, rakendub Müüja ja Ostja vahelise lepingu sõlmimisel Tingimuste sellel hetkel kehtinud versioon.

6.3 Iga kord, kui Tingimusi muudetakse, teavitab Müüja sellest Ostjat vastavalt käesolevate Tingimuste 6. punktile, viidates, et Tingimusi on muudetud ja muutmise kuupäev on ära toodud käesolevate Tingimuste punktis 1.4.

7. Lepingust taganemine ja raha tagastamine

7.1 Ostjal on õigus Lepingust põhjust täpsustamata taganeda käesolevate Tingimuste punktis 7.3 sätestatud perioodi jooksul. See säte tähendab, et kui Ostja on nimetatud perioodi jooksul ümber mõelnud või muul põhjusel otsustanud Kaubast loobuda, on tal õigus Müüjat oma otsusest teavitada, lepingust taganeda, Kaup Müüjale tagastada ja makstud raha tagasi saada.

7.2 Antud taganemisõigus ei kehti lepingute kohta, mis käsitlevad:

(a) Kaupu, mida pole eelnevalt valmis toodetud ja mis on valmistatud vastavalt Ostja juhistele ja valikutele, või Kaupu, mis on selgelt kohandatud Ostja isiklikele vajadustele.

(b) pakendatud Kaupu, mis on pärast kättetoimetamist lahti pakitud ning mis ei ole tervishoiu või hügieeni kaalutlustel tagastamiskõlblikud;

7.3 Ostja õigus Lepingust taganeda hakkab kehtima Lepingu sõlmimise päevast, vastavalt Tingimuste punktile 5. Ostjal on õigus 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast Kauba talle üleandmist Lepingust taganeda, Kaup Müüjale tagastada ja selle eest makstud raha tagasi saada.

7.4 Ostja, kes soovib Lepingust taganeda, peab saatma Müüjale täidetud näidisvormi Lepingust taganemise kohta või esitama selge teate otsuse kohta Lepingust taganeda. Ostja teate kättesaamisel saadab Müüja Ostjale viivitamata kinnituse teate kättesaamise kohta.

7.5 Kaup tagastatakse UAB „Namai ir objektai“ kauplusesse, arvestades jaotises “Tagastamine ja garantii” toodud erandeid.

7.6 Lepingust taganenud Ostjale tagastatakse kogu Kauba eest makstud raha, sealhulgas tarnekulud. Pärast Kauba kättesaamist ja selle kvaliteedi hindamist tagastab Müüja Kauba eest raha hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul kirjaliku teate saamisest lepingust taganemise kohta, vastavalt Tingimuste punktile 7.13. Juhul, kui tagastatakse ainult osa Kaupadest, tagastatakse tarnekulud ainult siis, kui sama tellimuse ülejäänud Kaupadele oleks eraldi ostes kehtinud madalam tarnehind kui kogu ostetud Kaubale koos tagastatava Kaubaga, ning ainult summas, mis võrdub nende tarnehindade vahega. Hetkel kehtivad tarnehinnad leiate jaotisest „Tarne“. Juhul, kui Kaup tagastatakse selle kvaliteedi puuduste tõttu, kehtivad käesolevate Tingimuste punkti 7.11 sätted.

7.7 Ostja võib Kauba tagastamise õigust kasutada ainult juhul, kui Kauba tagastustähtaega ei ole ületatud ning kui Kaubale on võimalik anda tagasi tema algne seisukord ning seda täis- või soodushinnaga müüa.

7.8 Tagastatav Kaup peab olema kahjustamata ja säilinud kaubandusliku välimusega (kahjustamata sildid, kaitsekiled jne) ning ei tohi olla kasutatud. Kõigil tagastatavatel Kaupadel peavad olema originaalsed sildid ja etiketid ning samad lisatarvikud, millega koos need müüdi. Tagastatav Kaup peab olema korralikus originaalpakendis (koos juhendiga, kui see koos Kaubaga tarniti) ning samamoodi komplekteeritud nagu siis, kui Ostja selle vastu võttis.

7.9 Ostja vastutab Kauba väärtuse võimaliku languse eest (sealhulgas, kuid mitte ainult Tingimuste punktis 7.8 nimetatud juhtudel), mis tuleneb toimingutest, mis pole vajalikud Kauba olemuse, omaduste ja toimivuse kindlaks tegemiseks. See tähendab, et Müüjal on õigus ühepoolselt vähendada Ostjale tagastatava summa suurust proportsionaalselt Kauba väärtuse eelnimetatud langusega.

7.10 Tagastamisel tuleb esitada ostuarve (selle number) või, juhul kui käibemaksuarvet pole väljastatud, muu dokument, mis kinnitab Kauba ostmist Müüjalt.

7.11 Kui Ostja tagastab Kauba vastavalt käesoleva 7. punkti sätetele Kauba kvaliteedi puuduste tõttu, kohustub Müüja Ostjale täielikult tagastama kogu ebakvaliteetse toote eest makstud summa ning hüvitama tarnekulud vastavalt punkti 7.6 sätetele Kauba osalise tagastamise kohta.

7.12 Müüja kannab tagasimakse Ostja poolt esitatud pangakontole ükskõik missuguses Eestis tegutsevas pangas.

7.13 Müüjal on õigus Ostja makstud summasid mitte tagastada enne, kui Kaup on Müüjale tagastatud ja kontrollitud, et see vastab käesolevate Tingimuste punktidele 7.7 ja 7.8.

7.14 Juhul, kui Kaup tarniti Ostjale pärast lepingust taganemist:

(a) peab Ostja Kauba viivitamata Müüjale tagastama;

(b) Kauba Müüjale tagastamisega seotud kulude kandmise eest vastutab Ostja, välja arvatud ebakvaliteetse Kaubaga seotud juhtudel vastavalt punktile 7.11;

(c) Ostja on kohustatud Kaupa nõuetekohaselt hoidma, kuni see Müüjale tagastatakse.

7.15 Ostjal on igal juhul kõik ebakvaliteetse toote müügist tulenevad õigused vastavalt Tarbijakaitse regulatsioonidele. Käesolevate Tingimuste 7. punktis või mujal Tingimustes määratletud tagastusreeglid ei mõjuta kuidagi nende õiguste olemasolu.

8. Tarne

Tarne koju

8.1 Kauba tarnija on Müüja koostööpartnerist kullerfirma. Müüja poolt määratud üksikjuhtudel tarnitakse Kaup Müüja kulul.

8.2 Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel täpse Kauba tarneaadressi. Täpne tarnekulu sõltub tellitud Kauba kaalust ja hinnast. Hetkel kehtivad tarnehinnad leiate jaotisest „Tarne“.

8.3 Ostja tellimus täidetakse punktis 5.6 kirjeldatud saatmisteates näidatud plaanitud tarnekuupäevaks, välja arvatud juhul, kui toimuvad Müüjast sõltumatud sündmused vastavalt käesolevate Tingimuste 16. punktile.

8.4 Üldjuhul tarnitakse Kaup Ostja määratud aadressile jaotises "Tarne" määratud aja jooksul. Müüja ei garanteeri, et Kaup tarnitakse igal juhul selles punktis määratud aja jooksul, eriti juhul, kui tellitud Kaup ei asu Müüja laos. Kauba tarnimine toimub kogu Leedu Vabariigi territooriumil, kaasa arvatud Kura säär (sel juhul kehtib jaotises „Tarne” nimetatud lisatasu).

8.5 Kui tellitakse rohkem kui üks Kaup, võidakse need tarnida eri aegadel. Selle eest tarnele lisatasu ei kohaldata.

8.6 Tarne loetakse toimunuks, kui Kaup toimetatakse Ostja määratud aadressile.

8.7 Kauba omandiõigus läheb Ostjale üle hetkest, mil kuller selle Ostjale üle annab.

8.8 Saadetise kättesaamisel on Ostja või vastavatel juhtudel Ostja esindaja koos kullerfirma esindajaga kohustatud saadetise pakendi seisukorda kontrollima vastavalt kullerfirma või -firmade reeglitele, juhised on ära toodud jaotises „Tagastamine ja garantii“.

8.9 Kui pakend osutub kahjustatuks, on Ostjal või vastavatel juhtudel Ostja esindajal õigus saadetist mitte vastu võtta. Sellisel juhul täidab kullerfirma esindaja koos Ostja või vastavatel juhtudel Ostja esindajaga saadetise kontrollakti, kuhu märgitakse tuvastatud kahjustused.

8.10 Kui Ostja või vastavatel juhtudel Ostja esindaja on saadetise vastu võtnud ning allkirjastanud ilma märkusteta tarnekinnituse kullerfirma salvestusseadmes või paberkandjal, loetakse Kaup tarnituks rikkumata pakendis ning salvestusseadmes või paberkandjal tarnekinnituses ära toodud lisateenused nõuetekohaselt osutatuks, kui pole tõestatud teisiti.

8.11 Kui Kaup on Ostja määratud aadressile kohale toimetatud ja üle antud, loetakse Kaup Ostjale üleantuks olenemata sellest, kas Kauba võttis nimetatud aadressil vastu Ostja ise või mõni muu isik. Kui Kaupa planeeritud tarnekuupäeval kohale ei toimetata, teatab Ostja sellest Müüjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui Kauba kavandatud tarnepäevale järgneval päeval.

8.12 Kui Kauba võtab vastu mõni muu isik, mitte Ostja, peab Ostja tellimuse tarneinfo esitamisel sisestama Kauba vastuvõtja isikuandmed.

8.13 Kauba kättesaamisel tuleb Ostjal oma isiku tuvastamiseks esitada kehtiv isikut tõendav dokument. Kui Ostja ei saa Kaupa ise vastu võtta ja Kaup on tarnitud Ostja poolt määratud aadressile, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale pretensioone Kauba tarnimise osas valele isikule.

8.14 Ostja on kohustatud 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast Kauba üleandmist Kauba pakendit, kogust, kvaliteeti ja komplektsust kontrollima. Kui Ostja ülalnimetatud kohustust selle aja jooksul ei täida ja Müüjale pretensioone ei esita, loetakse Kauba pakendid sobivateks ning Kauba kogus, kvaliteet ja komplektsus lepingu Tingimustele vastavaks.

8.15 Kaupade tarnega seotud lisateave on esitatud jaotises „Tarne“.

9. Kauba hind ja tarnekulud

9.1 Kaupade hinnad vastavad e-poes näidatud hindadele. Müüja teeb kõik mõistlikud pingutused tagamaks, et Kaupade hinnad Ostja tellimuse esitamise ajal õiged oleksid. Kui Müüja märkab Kauba hindades ebatäpsusi, kohaldatakse käesolevate Tingimuste punkti 9.5.

9.2 Kaupade hinnad võivad muutuda, kuid niisugused muudatused ei mõjuta juba sõlmitud Lepinguid.

9.3 Kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu (kui see on kohaldatav) vastavalt Leedu Vabariigis antud ajahetkel kohaldatavale maksumäärale. Kui käibemaksu suurus tellimiskuupäeva ja tarnekuupäeva vahelisel ajal muutub, võib Kauba hind muutuda sõltuvalt käibemaksu muutusest, välja arvatud juhul, kui Ostja on enne käibemaksumuudatuse jõustumist Kauba eest täielikult tasunud. Müüja teavitab Ostjat niisugusest hinnamuutusest kirjalikult ning võimaldab Ostjal osta Kaupa uuendatud käibemaksule vastavalt kohandatud hinnaga või tellimuse tühistada. Tellimust ei asuta täitma enne Ostja vastuse saamist. Juhul, kui Ostjaga tema poolt esitatud kontaktandmetel ühendust saada ei õnnestu, loetakse tellimus tühistatuks ja Ostjat teavitatakse sellest kirjalikult.

9.4 Kauba hind ei sisalda tarnekulusid. E-poes ära toodud tarnehinnad võivad muutuda. Hetkel kehtivad tarnehinnad leiate jaotisest „Tarne“.

9.5 Arvestades Müüja e-poes pakutavat äärmiselt laia kaubavalikut, on vaatamata Müüja mõistlikele pingutustele siiski võimalik, et mõnede Kaupade juures on märgitud valed hinnad. Juhul, kui Müüja teeb kindlaks, et Kauba juurde märgitud hind on vale, teavitab Müüja sellest Ostjat kirjalikult ning annab Ostjale võimaluse osta Kaupa õige hinnaga või tellimuse tühistada. Tellimust ei asuta täitma enne Ostja vastuse saamist. Juhul, kui Ostjaga tema poolt esitatud kontaktandmetel ühendust saada ei õnnestu, loetakse tellimus tühistatuks ja Ostjat teavitatakse sellest kirjalikult. Juhul, kui ekslik hind on ilmne ja Ostja oleks võinud niisuguse vale hinna põhjendatult ära tunda, ei ole Müüjal kohustust müüa Ostjale Kaupa vale (väiksema) hinnaga.

10. Maksmine

10.1 Ostja saab Kauba eest tasuda:

(a) pangalingi vahendusel;

(b) pangaülekandega (juriidilised isikud);

(c) maksekaardiga (krediit- või deebetkaart).

10.2 Juriidilistel isikutel on võimalik tasuda pangaülekandega Müüja pangakontole, mis on ära toodud Ostjale saadetaval ettemaksuarvel, märkides makse selgituseks Ostjale antud tellimuse numbri.

10.3 Kui Ostja on valinud punktis 10.1 (a) nimetatud makseviisi, peab ta oma pangas maksekorralduse kinnitama hiljemalt 24 (kakskümmend neli) tundi pärast tellimuse kinnitamist. Juhul, kui maksekorraldust selle aja jooksul ei kinnitata, on Müüjal õigus eeldada, et Ostja on lepingu sõlmimisest keeldunud, ja tühistada tellimus.

10.4 Ostja poolt valitud Kaubad broneeritakse Müüja süsteemis ja Müüja asub tellimust täitma:

(a) kui Müüja saab Ostja pangast teatise valitud Kauba eest tasumise kohta - punktides 10.1 (a) ja (b) ning 10.2 näidatud juhtudel;

(b) makse kinnitamise laekumise korral punktis 10.1 (c) näidatud juhul;

10.5 Täpsemat teavet tellimuse eest tasumise kohta leiate jaotisest „Makseviisid“.

11. Ostja kohustused

11.1 Ostja kohustub registreerimisvormis esitama ainult õigeid ja täielikke andmeid. Juhul, kui registreerimisvormis esitatud andmed muutuvad, on Ostja kohustatud neid viivitamatult uuendama.

11.2 Ostja kohustub kasutama e-poodi ausalt ja õiglaselt ning selle toimimist ja stabiilset tööd mitte kahjustama. Juhul, kui Ostja antud kohustust ei täida, on Müüjal õigus Ostja juurdepääsu e-poele ilma ette teatamata piirata ja/või peatada (lõpetada) ning ta ei vastuta ühegi võimaliku sellega seotud Ostjale tekkiva kahju eest.

11.3 Ostja on kohustatud tellitud Kauba eest tasuma ja tellitud Kauba vastu võtma vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatud korrale.

11.4 Vaatamata käesolevate Tingimuste teistes punktides sätestatud kohustustele kohustub Ostja Kauba enne seda kasutama hakkamist üle kontrollima ja veenduma, et Kaup vastab tellimusele.

11.5 Ostja on kohustatud järgima muid käesolevates Tingimustes ja Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud nõudeid.

12. Müüja kohustused

12.1 Müüja kohustub:

(a) tegema jõupingutusi, et luua Ostjale tingimused e-poe pakutavate teenuste sobivaks kasutamiseks;

(b) austama Ostja privaatsust ning töötlema Ostja Isikuandmeid ainult käesolevates Tingimustes, Privaatsuspoliitikas ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korras.

12.2 Müüja kohustub järgima kõiki käesolevates Tingimustes kirjeldatud nõudeid.

13. Kauba kvaliteet

13.1 Kaupade puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetne Kaup vahetatakse välja ja tagastatakse vastavalt käesolevates Tingimustes sätestatud korrale ning arvestades kohaldatavate Euroopa Liidu õigusaktide nõudeid.

13.2 Kui tarnitud Toode ei vasta kvaliteedinõuetele, võib Ostja pöörduda UAB „Namai ir objektai“ e-poe Seinakunst poole või Toote tootja volitatud teeninduse poole, esitades Toote ostmise ostuarve või kui ostuarvet ei väljastatud, siis mõne muu dokumendi kinnitamaks ostu sooritamist Müüjalt.

13.3 Ostja, kes soovib defektse või mittetäieliku komplektsusega Kauba kohta kaebust esitada, saab seda teha e-posti aadressil info@seinakunst.ee

13.4 Kaebuse esitamisel tuleb Ostjal esitada ostuarve (selle number) või, juhul kui ostuarvet ei ole väljastatud, muu dokument, mis kinnitab Kauba ostmist Müüjalt, ning järgmine info:

(a) tellimuse number;

(b) Kauba foto, defektse koha foto (kui tegemist on mehaanilise defektiga ja seda on võimalik pildistada);

(c) foto Kauba pakendist;

(d) Kauba defekti või puuduste kirjeldus või puuduva detaili nimetus.

13.5 Kaebuse esitamisel peab Ostja märkima, kuidas ta oma pretensiooni lahendamist soovib:

(a) Müüja kõrvaldab Kauba puudused tasuta ja mõistliku tähtaja jooksul, kui neid on võimalik kõrvaldada;

(b) Müüja alandab vastavalt ostuhinda;

(c) Kaup asendatakse kvaliteetse samaväärse kaubaga, välja arvatud juhul, kui puudused on väikesed või tekkinud Ostja süül;

(d) Kauba eest makstud raha tagastatakse ja Lepingust taganetakse, kui ebakvaliteetne Kaup kujutab endast tellimuse olulist rikkumist.

13.6 Pärast pretensiooni käsitlemist vastatakse sellele 14 (neljateistkümne) päeva jooksul.

14. Vastutus

14.1 Ostja vastutab e-poe kasutamisel teostatud toimingute eest, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, registreerimisvormis esitatud andmete õigsuse eest. Ostja vastutab registreerimisvormis esitatud valedest või ebatäpsetest andmetest tulenevate tagajärgede eest.

14.2 E-poes registreerunud Ostja vastutab oma sisselogimisandmete kaitse ja/või kolmandatele isikutele üleandmise eest. Kui e-poe pakutavaid teenuseid kasutavad kolmandad isikud, kes on Ostja sisselogimisandmeid kasutades e-poodi sisse loginud, kohtleb Müüja neid isikuid kui Ostjat ja Ostja vastutab kõigi niisuguste kolmandate isikute poolt e-poes tehtud toimingute eest.

14.3. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest - niivõrd, kui see pole vastuolus kohaldatavate õigusaktidega - juhul, kui kahju on tekkinud seetõttu, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, pole käesolevate Tingimuste, Privaatsuspoliitika ja muude käesolevates Tingimustes märgitud dokumentidega tutvunud, kuigi talle anti see võimalus.

14.4. Ostja ja Müüja lepivad kokku, et Ostja tegevuse kinnitamisel e-poes sisselogimisandmetega (tuvastuskoodiga) on e-allkirjaga võrdne juriidiline kehtivus (s.t. sellel on sama juriidiline kehtivus nagu paberkandjal olevale dokumendile antud allkirjal ning seda saab kohtus tõendusmaterjalina kasutada). Ostja peab hoidma oma e-poe sisselogimisandmeid ega tohi neid avaldada, samuti peab ta veenduma, et andmed oleksid teada ainult talle endale ja kasutama andmeid ainult ise. Ostja ei tohi sisselogimisandmeid kellelegi üle anda ega lubada muul viisil teistel isikutel andmetega tutvuda ega neid kasutada. Kui on kahtlus, et sisselogimisandmed võivad olla saanud teatavaks teisele isikule, tuleb sellest viivitamatult Müüjat teavitada, samuti tuleb Müüjat viivitamatult teavitada e-poe sisselogimisandmetega seotud rikkumisest või andmete avalikustamisest. Kõiki Ostja identifitseerimisandmete abil tehtud toiminguid loetakse Ostja teostatuks ning Ostja võtab täieliku vastutuse selliste toimingute tagajärgede eest.

14.5 Lepingupooled vastutavad e-poe kaudu sõlmitud Lepingu rikkumise eest Euroopa Liidu õigusaktidega sätestatud korras.

14.6 Juhul, kui Müüja käesolevate Tingimuste sätteid rikub, vastutab ta Ostjale põhjustatud otseste kahjude eest, mis on käesolevate Tingimuste rikkumise ootuspäraseks tagajärjeks. Kahju loetakse ootuspäraseks siis, kui see on Müüja poolse rikkumise ilmne tagajärg või kui Müüja ja Ostja olid niisugusest kahjust lepingu sõlmimisel teadlikud.

14.7 Müüja tarnib Kaupu ainult koduseks ja isiklikuks kasutamiseks. Ostja kohustub müüdavat kaupa kaubanduslikel, ärilistel ja edasimüügi eesmärkidel mitte kasutama ning Müüja pole vastutav Ostja mistahes saamata jäänud tulu, ärikahjumi, tegevuse häirete või ärivõimaluse kaotamise eest.

14.8 Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebisaitidel pakutava teabe eest, isegi kui Ostja pääseb nendele veebilehtedele Müüja e-poes olevate linkide kaudu.

15. Sündmused, mis ei sõltu müüjast

15.1 Müüja ei vastuta Lepingu või mistahes Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või hilinenud täitmise eest, kui niisugune täitmata jätmine või hilinemine on tingitud sündmustest, mis ei sõltu Müüjast, nagu on defineeritud käesolevate Reeglite punktis 15.2.

15.2 Müüjast sõltumatu sündmus tähendab mistahes tegevust või sündmust, mida Müüja põhjendatult kontrollida ei saa.

15.3 Juhul, kui toimub Müüjast sõltumatu sündmus, mis avaldab mõju Müüja lepinguliste kohustuste nõuetekohasele täitmisele, siis:

(a) teavitab Müüja sellest viivitamatult Ostjat ning

(b) Müüja Lepingust tulenevate kohustuste täitmine peatatakse ja kohustuste täitmise tähtaega pikendatakse Müüjast sõltumatute sündmuste kestuse aja võrra. Kui Müüjast sõltumatud sündmused mõjutavad Kauba kättetoimetamist Ostjale, lepib Müüja uue tarnekuupäeva kokku pärast temast sõltumatute sündmuste lõppu.

16. Teabe saatmine

16.1 Käesolevates Tingimustes kasutatud mõiste "kirjalikult" hõlmab ka e-kirju.

16.2 Kui Ostja soovib Müüjaga kirjalikult ühendust võtta, või juhul, kui Ostja on vastavalt Tingimustele kohustatud Müüjaga kirjalikult ühendust võtma, saadab ta Müüjale e-kirja aadressile info@seinakunst.ee, või kirja ettevõttele UAB Namai ir objektai, Lukšio g. 32, Domus galerija, LT-08222 Vilnius, Leedu. Müüja teavitab Ostjat teate kättesaamisest kirjalikult (tavaliselt e-posti teel). Kui Ostja pöördub Müüja poole Lepingust taganemise eesmärgil, on selle pöördumise kord sätestatud käesolevate Tingimuste punktis 7.

16.3 Müüja saadab kõik teated Ostja registreerimisvormis esitatud e-posti aadressile.

17. Muud sätted

17.1 Müüja ja ostja vahel sõlmitud mistahes Lepingutele kehtivad käesolevad Tingimused koos neis selgesõnaliselt viidatud dokumentidega. Kõik kõrvalekalded käesolevatest Tingimustest kehtivad ainult siis, kui need on kirjalikult vormistatud.

17.2 Vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele on Ostjal teatud õigused, mis on seotud puuduliku kvaliteediga Kaupadega. Ühtegi käesolevate Tingimuste sätet ei tohiks tõlgendada kui niisuguste õiguste kasutamist piiravat või kitsendavat.

17.3 Müüjal on õigus oma Lepingust tulenevad õigused ja kohustused kolmandale isikule või isikutele üle anda, kuid niisugune õiguste ja kohustuste üleandmine ei mõjuta kuidagi Ostja õigusi ega Müüja käesolevatest tingimustest tulenevaid kohustusi. Niisuguse üleandmise korral teavitab Müüja sellest Ostjat, avaldades üleandmist puudutava teabe e-poes.

17.4 Ostjal ei ole ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta õigust käesolevatest Tingimustest tulenevaid õigusi ja kohustusi täielikult või osaliselt kolmandale isikule või isikutele loovutada ega üle anda.

17.5 Kui kohus leiab, et mõni käesolevate Tingimuste säte ei vasta õigusaktidele või on kehtetu või täidetamatu, jäävad käesolevate Tingimuste muud sätted jõusse ja kehtima täies ulatuses. Mistahes käesolevate Tingimuste sätted, mis on tunnistatud õigusaktidele mittevastavaks, kehtetuks või täidetamatuks ainult osaliselt või teatud ulatuses, jäävad jõusse niivõrd, kuivõrd neid ei ole õigusaktidele mittevastavaks, kehtetuks ega täidetamatuks tunnistatud.

17.6 Kui käesolevates Tingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei tähenda Müüja mistahes viivitamine käesolevast Lepingust tulenevate õiguste kasutamisel Ostja vabastamist kohustuste täitmisest või nendest õigustest loobumist, ning mistahes kohustuse eraldiseisev või osaline täitmine või mistahes õiguse eraldiseisev või osaline kasutamine ei tähenda, et antud kohustust ei pea täitma, või et antud õigust ei saa enam edaspidi kasutada.

17.7 Käesolevaid Tingimusi ja käesolevate Tingimuste sätestatud pooltevahelisi suhteid (sealhulgas Lepingu sõlmimise, kehtivuse, kehtetuse, täitmise ja lõpetamise küsimusi) reguleerivad Euroopa Liidu õigusaktid ja neid tõlgendatakse vastavalt Euroopa Liidu õigusaktidele.

17.8 Kõik vaidlused, lahkarvamused ja nõuded, mis tulenevad käesolevatest Tingimustest või on seotud nende Tingimustega, nende rikkumise, lõpetamise või kehtivusega, lahendatakse lõplikult Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud korras.

17.9 Ostja saab Müüja e-poest ostetud kaupade kohta nõudeid või kaebusi esitada elektroonilisel tarbijavaidluste lahendamise platvormil http://ec.europa.eu/odr/.